Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c7/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1985
Platnost od 15.04.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a Ústřední radou odborů směrnice čj. 51-14824-3115,281284 ze dne 29. prosince 1984 pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích.

Směrnice upravují odměňování pracovníků rozpočtových a příspěvkových organizací, kteří pracují ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, pokud se ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí pro ně nehodnotí podle příslušného mzdového předpisu o odměňování dělníků v hospodářských organizacích, který citovanými směrnicemi není dotčen.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1985.

Směrnice byly rozeslány všem federálním ústředním orgánům a prostřednictvím ministerstev práce a sociálních věcí ČSR a SSR ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, kde lze do nich nahlédnout.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-14824-3115, 281284 z 29. 12. 1984 pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích (reg. částka 7/1985 Sb.).

Přesunout nahoru