Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c5/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1985
Platnost od 01.04.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.1986 (o11/c1/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

1. výnos ze dne 27. 12. 1984 (č. Vk 2900/85), kterým se doplňují směrnice k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy „13/1 ODV“.

V návaznosti na usnesení vlády ČSSR č. 268/1983 a č. 279/1983, usnesení vlády ČSSR č. 120/1984, 3. vydání JKPOV, v zájmu zajištění rychlé informace o úsporách kovů v národním hospodářství pro potřeby stranických a řídících orgánů a na základě úprav Jednotných metodických pokynů Státní plánovací komise pro rok 1985 mění se Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy „13/1 ODV“, účinné od 1. 1. 1983 a schválené 16. 7. 1982 pod Č. Vk 1798/83 a registrované ve Sbírce zákonů 31/1982 ve znění výnosu FSÚ Č. Vk 2365/84 z 17. 6. 1983 a Č. Vk 2643/84 z 26. 3. 1984.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1985 a byl publikován pod poř. č. 19 v částce 15/1984 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

2. výnos ze dne 27. 12. 1984 č. Vk 2899/85, kterým se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům „2/1 Prům“.

Důvodem vydání těchto změn a doplňků jsou:

— úpravy v Jednotných metodických pokynech SPK pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1985

— úpravy v seznamu ukazatelů pro běžné hodnocení plnění plánu vyplývající z usnesení vlády ČSSR č. 308 z 15. 11. 1984

— změny v Jednotné klasifikaci průmyslových oborů a výrobků, které nabyly platnost dnem 1. ledna 1985.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1985 a byl publikován pod poř. č. 20 v částce 15/1984 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

3. výnos ze dne 24. 1. 1985 (č. Vk 2901/85), kterým se mění směrnice k státním statistickým výkazům za úsek zahraniční obchod „29 ZO“.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem schválení a vykazující jednotky podle jeho ustanovení předloží výkaz ZO V 1-24 a ZO V 3-12 poprvé za leden 1985. Byl publikován pod poř. č. 1 v částce 1/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru