Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c4/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1985
Platnost od 15.03.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

vydala na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 15. listopadu 1984 č. 312 o zabezpečení zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1984/1985 a podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., výnos ze dne 21. prosince 1984 č. 3 84 o zrušení penále za prodlení s dodávkami tuhých paliv v roce 1985.

Tímto výnosem se zrušuje penále za prodlení s dodávkami tuhých paliv v roce 1985, které mají platit dodavatelé podle § 204 hospodářského zákoníku, pokud jejich neplněním nebyly odběratelům způsobeny škody ve výrobě. Zrušení penále se nevztahuje na dodávky pro tržní fondy.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985 a lze do něj nahlédnout u všech krajských státních arbtiráží, u Státní arbitráže pro hlavní město Prahu, u Státní arbitráže pro hlavní město Slovenské socialistické republiky Bratislavu, u Státní arbitráže České socialistické republiky, Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky a u Státní arbitráže Československé socialistické republiky.

Přesunout nahoru