Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c4/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1985
Platnost od 15.03.1985
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem financí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, Státní bankou československou a Ústřední radou odborů směrnice čj. 51-11853-3102,230784 ze dne 30. listopadu 1984, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 17. ledna 1983 čj. 31-9333-3102 o postupu při usměrňování mzdových prostředků, ve znění směrnic čj. 31-7115-3102,051283.

Změny a doplňky uvedené v těchto směrnicích se týkají zejména úpravy rozhodujícího ukazatele, potvrzení plánu mezd a použití fondu odměn.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1985 s výjimkou bodu 3 v čl. I o použití fondu odměn, který nabývá účinnosti dnem vydání.

Směrnice byly rozeslány všem federálním ústředním orgánům a prostřednictvím ministerstev práce a sociálních věcí ČSR a SSR ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, kde lze do nich nahlédnout.

Přesunout nahoru