Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c4/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1985
Platnost od 15.03.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky a po projednání s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, výnos ze dne 19. prosince 1984 čj. V 1-21 171/84 o daňovém posuzování zahraničních občanů zaměstnaných v československých organizacích na základě mezivládních dohod.

Výnosem se upravuje zdanění mezd občanů Kubánské republiky, Laoské lidově demokratické republiky, Mongolské lidové republiky a Vietnamské socialistické republiky, kteří jsou v rámci odborné přípravy dočasně zaměstnáni v organizacích v ČSSR. Tímto výnosem se zrušují:

— výnos federálního ministerstva financí čj. VI/1-9557 - „Občané Vietnamské socialistické republiky zaměstnaní v československých organizacích na základě mezivládní dohody“ (reg. v částce 14/1977 Sb.),

— výnos federálního ministerstva financí čj. VI/1-21 493/77 - „Občané Mongolské lidové republiky dočasně zaměstnávaní v organizacích v Československé socialistické republice - daň ze mzdy“ (reg. v částce 26/1977 Sb.),

— výnos federálního ministerstva financí čj. VI/1-23 978 77 - „Občané Mongolské lidové republiky přijatí k odborné výuce v odborně technických učilištích ČSSR - daň ze mzdy“ (reg. v částce 28/1977 Sb.),

— výnos federálního ministerstva financí čj. VI 1-12 805/78 - „Občané Kubánské republiky dočasně zaměstnávaní v československých organizacích na základě mezivládní dohody - daň ze mzdy“ (reg. v částce 22/1978 Sb.),

— výnos federálního ministerstva financí čj. VI/1-4896/80 - „Občané Laoské lidově demokratické republiky zaměstnávaní v rámci odborné přípravy v československých organizacích na základě mezivládní dohody - daň ze mzdy“ (reg. v částce 18/1980 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985; bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něj nahlédnout u všech okresních a krajských finančních správ.

Federální ministerstvo financí vydalo v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a po projednání s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, výnos ze dne 29. dubna 1988 čj. V/1-5 614/88, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva financí ze dne 19. prosince 1984 čj. V/1-21171/84 o daňovém posuzování zahraničních občanů zaměstnaných v československých organizacích na základě mezivládních dohod (reg. v částce 4/1985 Sb.). Výnosem se dosavadní úprava zdanění mezd občanů Kubánské republiky, Laoské lidové demokratické republiky, Mongolské lidové republiky a Vietnamské socialistické republiky doplňuje o shodnou úpravu zdanění mezd občanů Angolské lidové republiky a Korejské lidově demokratické republiky, kteří jsou v rámci odborné přípravy dočasně zaměstnáni v organizacích v ČSSR. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1988; bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něj nahlédnout u všech okresních a krajských finančních správ.

Přesunout nahoru