Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c36/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 36/1985
Platnost od 23.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.07.1989 (22/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, Českou odborovou radou a ústředními orgány příslušných odborových svazů výnos č. 17/1985, kterým se mění výnos ze dne 3. ledna 1971, čj. 1/1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

Výnosem se mění § 10 074 Uzavírání požářišť. Výnos byl Českým báňským úřadem doručen organizacím, jichž se týká a jejich nadřízeným orgánům a bude zveřejněn v Ústředním věstníku ČSR.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Český báňský úřad vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky a zúčastněnými ústředními orgány výnos č. 1/1986 ze dne 22. ledna 1986 čj. 1060 s/1985, kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu čj. 1/1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhali zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1986. Lze do něj nahlédnout na obvodních báňských úřadech a na Českém báňském úřadě. Kromě toho se zasílá též příslušným výrobně hospodářským jednotkám.

Český báňský úřad vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, Českou odborovou radou, Českým výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice a Českým úřadem bezpečnosti práce výnos č. 13/1986 ze dne 17. prosince 1986 čj. 1903/86, kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají hornímu zákonu. Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1987.

Český báňský úřad vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, s českými výbory příslušných odborových svazů České socialistické republiky, jakož i s českým úřadem bezpečnosti práce a s dalšími zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos č. 2/87 ze dne 9. března 1987 čj. 6385/86, kterým se doplňuje výnos ČBÚ ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/71, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb. (horní zákon). Výnos byl zaslán organizacím, kterých se týká, a lze do něj nahlédnout u všech obvodních báňských úřadů a u Českého báňského úřadu v Praze. Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1987.

Přesunout nahoru