Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c36/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 36/1985
Platnost od 23.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 13.07.1990 (292/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Hlavní arbitr České socialistické republiky

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 10. prosince 1985 čj. sekr 894/14.1/85 VI, kterým se vydává platový řád pro odborné pracovníky krajských stádiích arbitráží v České socialistické republice.

Výnos, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986, upravuje sazby základních a funkčních platů a platů za řídící činnost.

Tímto výnosem se zrušuje výnos hlavního arbitra České socialistické republiky ze dne 10. října 1975 čj. 1897/1975.

Do výnosu je možno nahlédnout na Státní arbitráži České socialistické republiky a na krajských státních arbitrážích v České socialistické republice.

Hlavní arbitr České socialistické republiky vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 1. listopadu 1988 čj. sekr. 1603/14.1/88/VI, jímž se mění výnos ze dne 10. prosince 1985 čj. sekr. 894/14.1/85/VI, kterým se vydává platový řád pro odborné pracovníky krajských státních arbitráží v České socialistické republice, registrovaný v částce 36/1985 Sb. Výnos nově upravuje čekatelský plat absolventů právnických fakult. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1988 a je možno do něj nahlédnout na Státní arbitráži České socialistické republiky a na krajských státních arbitrážích v České socialistické republice.

Přesunout nahoru