Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c36/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 36/1985
Platnost od 23.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.07.1992 (262/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

vydala podle § 53 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a podle § 143 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), výnos č. 4 ze dne 4. listopadu 1985 pro zabezpečování investic spojů podmiňujících komplexní bytovou výstavbu.

Výnos zrušuje pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva spojů č. 1 z 23. března 1972 pro zabezpečování investic spojů podmiňujících komplexní bytovou výstavbu, oznámené v částce 8/1972 Sb.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. ledna 1986 a bude uveřejněn ve Zpravodaji SKVTRI, ČK VTIR a SIK VTIR, částka 7/1985; lze do něj nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Přesunout nahoru