Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c36/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 36/1985
Platnost od 23.12.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí spolu s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 9 odst. 3 a 4 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, ministerstvo financí České socialistické republiky též podle § 7 zákona ČNR č. 60/1971 Sb. a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 8 odst. 2 zákona SNR č. 32/ 1971 Sb. a spolu se Státní plánovací komisí a v souladu s Jednotnými metodickými pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhů pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1936-1990 a prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986 (čj. SPK 92 200/84, FMF II/15 300/84, SKVTIR 10 800/41/84] Metodické pokyny pro vypracování ročních finančních plánů a rozpočtů na rok 1987 a další léta 8. pětiletého plánu (čj. FMF II/19 260/1985, MF ČSR 11/22 994/1985, MF SSR 1/2200/1985 a SPK 99/122/1985).

Pokyny jsou závazné pro všechny federální ústřední orgány, ústřední orgány ČSR a SSR, vč. KNV a upravují rozpracování závazných úkolů, limitů a orientačních ukazatelů státních rozpočtů a vypracování a předložení definitivních finančních plánů a rozpočtů počínaje rokem 1986 a vypracování a předložení návrhů ročních finančních plánů a rozpočtů počínaje rokem 1987.

Pokyny byly rozeslány na všechny federální ústřední orgány i ústřední orgány republik. Kromě toho vyjdou tiskem n. p. SEVT Praha.

Do Metodických pokynů lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí a ministerstvech financí ČSR a SSR.

Přesunout nahoru