Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c35/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 35/1985
Platnost od 20.12.1985
Účinnost od 01.03.1986
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 19. prosince 1985 čj. 241/24 231/1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků České státní spořitelny a České státní pojišťovny.

Výnos upravuje odměňování technickohospodářských pracovníků v České státní pojišťovně a České státní spořitelně.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1986.

Tímto výnosem se zrušují:

— výnos ministerstva financí České socialistické republiky ze dne 30. března 1979 čj. 242/5 411/1979 o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní pojišťovny,

— výnos ministerstva financí České socialistické republiky ze dne 30. ledna 1978 čj. 242/2 191/1978 o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny, ve znění výnosů ze dne 27. listopadu 1980 čj. 241/24 404/1980 a ze dne 24. února 1981 čj. 241/3 989/1981.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu financí České socialistické republiky.

Ministerstvo financí České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníku státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 27. února 1986 čj. 241/8 059/1986, kterým se doplňuje výnos ze dne 19. prosince 1985 čj. 241/24 231/1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků České státní spořitelny a České státní pojišťovny.
Výnos upravuje tarifní zařazení některých skupin technickohospodářských pracovníků v České státní spořitelně a České státní pojišťovně. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1986. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu financí České socialistické republiky.

Přesunout nahoru