Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c34/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1985
Platnost od 17.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 140/1985 Sb., o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva, a § 43 odst. 3 písm. a) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1985 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 106/1985 Sb.), a k zabezpečení usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. července 1985 č. 150 o opatřeních k rozvoji soustavy plánovitého řízení zemědělsko-potravinářského komplexu na 8. pětiletku směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041 - 1805/85, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky čj. 1775/85 - 220 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky čj. 8888/85-EK ze dne 25. listopadu 1985 pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělská produkce.

Směrnicemi se ruší směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041 - 1682/81, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky čj. 1865/81-222 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky čj. 10 345/81-Ek ze dne 30. prosince 1981 pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce, ve znění změn a doplňků.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1986 a budou uveřejněny ve Věstnících ministerstev zemědělství a výživy ČSR a SSR. Lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru