Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 01.12.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků spojů výnos ze dne 10. října 1985 č. j. 9039/85-53 o poskytování příplatku ke mzdě pracovníkům v místech s extrémně nepříznivými pracovními nebo ztíženými životními podmínkami.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1985 a bude zveřejněn jako opatření č. 217 v částce 29-30/1985 Věstníku federálního ministerstva spojů, do nějž lze nahlédnout u všech organizací spojů.

Výnos ze dne 10. října 1989 č. j. 22-10932-5119 upravuje podmínky pro poskytování mzdových preferencí v socialistických organizacích a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990. Dnem účinnosti tohoto výnosu se zrušuje výnos federálního ministerstva spojů ze dne 10. 10. 1985 č. j. 9 039/85-53 o poskytování příplatku ke mzdě pracovníkům v místech s extrémně nepříznivými pracovními nebo ztíženými životními podmínkami (reg. v částce 33/1985 Sb.) s výjimkou ustanovení § 1 až 3, § 4 písm. a), § 5 až 7 a přílohy č. 1 odst. 1, které upravují poskytování příplatku v místech zařazených do I. a II. kategorie míst vymezeného území pohraničí podle usnesení vlády České socialistické republiky č. 12 1970 Ú. v. ČSR k realizaci nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality.

Přesunout nahoru