Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 26.04.1991 (147/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 4. listopadu 1985 čj. 513-21195-5131,311085 o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům státních rozpočtových a příspěvkových organizací.

Výnosem se upravuje poskytování ročních odměn vedoucím (ředitelům) jím vymezeného okruhu státních rozpočtových a příspěvkových organizací včetně centrálně řízených rozpočtových a příspěvkových organizací výzkumné a vývojové základny, jejich náměstkům nebo jim na roveň postaveným pracovníkům.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986. Zároveň se zrušuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. ledna 1981 čj. 31-29/81-7315 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků státních rozpočtových a příspěvkových organizací (reg. v částce 10/1981 Sb.).

Výnos byl zaslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru