Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.03.1991 (75/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 4. listopadu 1985 čj. 513-21258-5131,051185 o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům hospodářských organizací.

Výnosem se upravuje poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům hospodářských organizací (generálním ředitelům a odborným ředitelům výrobních hospodářských jednotek, ředitelům podniků a ostatních hospodářských organizací a jejich náměstkům nebo jim na roven postaveným pracovníkům, předsedům a místopředsedům družstev, pokud funkci vykonávají v pracovním poměru).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986. Zároveň se zrušují:

1. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. ledna 1981 čj. 31-1673/80-7315 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací (reg. v částce 10/1981 Sb.);

2. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. února 1982 čj. 31-1194-3132 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků státních hospodářských organizací se zemědělskou činností.

Výnos byl zaslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Výnosem ze dne 4. dubna 1989 č. j. 22-7738-5131, 150389 se upravuje hmotná zainteresovanost ředitelů státních a družstevních podniků a předsedů bytových, spotřebních, výrobních a jiných družstev. Dnem účinnosti tohoto výnosu pozbývá pro tyto podniky a družstva platnosti výnos FMPSV ze dne 4. listopadu 1985 č. j. 513-21258-5131 o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům hospodářských organizací (reg. v částce 33/1985 Sb.).

Přesunout nahoru