Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1988 (o1/c21/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky

vydaly podle § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), podle § 39 odst. 2 zákona č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), výnos ze dne 9. prosince 1985 FMF čj. III/4-19 137/85, MF ČSR čj. 294/19 153/85 a MF SSR čj. 73/1 269/85 o systemizaci funkčních a pracovních míst a mzdových prostředků v ministerstvech a ostatních ústředních orgánech a jimi řízených rozpočtových organizacích.

Výnosem se zrušují zásady systemizace pro ústřední orgány a rozpočtové a příspěvkové organizace přímo řízené ústředními orgány na léta 1981 až 1985 ze dne 10. července 1980 FMF čj. XIV 1-13 430 80, MF ČSR čj. 294/9 464/80 a MF SSR čj. 73/1 004 80 a pokyny ze dne 31. července 1980 FMF čj. XIV 1-14 712/80, MF ČSR 294/16 230-80 a MF SSR čj. 73/1 052/80 vydané k těmto zásadám. Dále se zrušují prováděcí pokyny k řešení generačního problému ze dne 17. ledna 1977 FMF čj. XIV/1-1042/77, MF ČSR čj. 294/1 125/77 a MF SSR čj. 73/39/77.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Výnos byl rozeslán všem federálním a republikovým ústředním orgánům. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí,, na ministerstvu financí České socialistické republiky, na ministerstvu financí Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru