Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 13.12.1985
Zrušeno k 01.01.1990 (202/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, a podle § 20 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 151/1971 Sb., o informační soustavě organizací, v dohodě s Federálním statistickým úřadem a Federálním cenovým úřadem směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů pod čj. VII/1 - 10 575/85 ze dne 10. června 1985.

Účinnost těchto směrnic je dnem vyhlášení. Směrnice jsou závazné pro ústřední orgány jako podklad pro zpracování oborových kalkulačních vzorců a pokynů k nim platných od 1. ledna 1986. Dnem účinnosti těchto směrnic se ruší účinnost směrnic pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů vydaných federálním ministerstvem financí pod čj. XV/1 - 13 650/76 ze dne 25. června 1976, jakož i pokynů pro sestavování propočtové kalkulace vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů vydaných federálním ministerstvem financí pod čj. XV/1 - 3 082/80 ze dne 15. února 1980.

Směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 3/1985 pod č. 19.

Federální ministerstvo financí po dohodě s Federálním statistickým úřadem a s Federálním cenovým úřadem vydalo podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, výnos ze dne 30. června 1987 čj. VII/1-11 532/87, kterým se mění směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů čj. FMF/VII/1-10 575/85 ze dne 10. června 1985, jež byly registrovány ve Sbírce zákonů v částce 33/1985 a publikovány ve Finančním zpravodaji č. 3/1985. Tento výnos je publikován ve Finančním zpravodaji č. 3/1987. Uvedený výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1988. Podle uvedeného výnosu se mění vymezení nákladů nezahrnovaných do kalkulací vlastních nákladů v kalkulačních směrnicích a v pokynech k oborovým kalkulačním vzorcům.

Přesunout nahoru