Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

2. výnos ze dne 8. 8. 1985 (čj. 1751/85) o úpravách jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství, ve kterém se provádějí některé úpravy, které jsou v tomto výnosu vyznačeny. Federální statistický úřad vydá klasifikaci v novém znění jako samostatnou publikaci, která vyjde ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů. Výnos nabývá účinnosti 1. 1. 1986 a byl publikován pod poř. č. 5 v částce 8/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

3. výnos ze dne 8. 8. 1985 čj. 1752/85 o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví. V souvislosti a úpravami jednotné klasifikace odvětví NH se doplňuje jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví o tyto nové obory:

081 Výrobky provozu vodních toků a zdrojů

082 Výrobky provozu vodovodů a kanalizací.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1986 a byl publikován pod poř. č. 6 v částce 8/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

4. výnos ze dne 8. 8. 1985 čj. 1753/85 o změnách a doplňcích jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků.

Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků se doplňuje o tyto nové obory:

115 Paliva jaderná

798 Výrobky pro zájmovou branně technickou činnost.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1986 a byl publikován pod poř. č. 7 v částce 9-10/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

5. výnos ze dne 8. 8. 1985 čj. 1754/85 o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výkonů.

V jednotné klasifikaci výkonů se mění název a členění oboru 907 - Ochrana před škodlivými účinky vod způsobem uvedeným v příloze I.

V souvislosti se změnami podle odst. 1 se v klasifikaci zrušuje skupina 901 4 - provoz cest vodních a jejich zařízení jako celek a podskupina 901 92 - vytyčování dráhy plavební.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1986 a byl publikován pod poř. č. 8 v částce 9-10/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru