Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.11.1991 (425/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce výnos ze dne 13. 12. 1985 čj. 32 400/85-42 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 6. července 1981 čj. 18 010/81-42 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (uveřejněný ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1981, str. 142, reg. v částce 24/1981 Sb.), ve znění výnosu ze dne 27. července 1982 čj. 18 000/82-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 6. července 1981 čj. 18 010/81-42 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (uveřejněný ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1982, str. 100, reg. v částce 25/1982 Sb.).

Výnos je publikován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR sešit č. 1/1986 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu školství České socialistické republiky.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství ČSR ze dne 13. prosince 1985 čj. 32 400/85-42 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ze dne 23. 10. 1986 čj. 26084/86-42. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1986 a je publikován ve Věstníku MŠ a MK ČSR. Do výnosu lze nahlédnout na MŠ ČSR a na příslušných odborech krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru