Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 13.12.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství

1. výnos ze dne 1. 8. 1985 čj. 31 284/OEVH/3/85, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27. 7. 1982 čj. 13 494/OEVH/3/82 o odměňování dělníků n. p. Vodohospodářské opravny a strojírny Písek, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 26/1982.

Výnos nabývá účinnosti dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 2. 2. 1984 č. 32 určí ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Výnos byl zaslán organizaci, jíž je určen, a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR částka 20-21/1985 pod poř. č. 19.;

2. výnos ze dne 30. 6. 1984 čj. 40 331/1412/OELH, kterým se mění výnos odměňování dělníků v organizacích Státních lesů ze dne 30. 4. 1982 čj. 38 260/1002/OELH/82 ve znění výnosu ze dne 23. 11. 1982 čj. 2383/OELH/82 a výnosu ze dne 20. 12. 1983 čj. 14 554/2812/OELH/83 tím, že se příloha 2 - kvalifikační katalog dělnických povolání v lesním hospodářství - nahrazuje v plném rozsahu.

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích Státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a na tyto organizace.

Výnos byl zaslán přímo řízeným organizacím Státních lesů k uplatnění samostatně.

Do výnosů je možno nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru