Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c33/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1985
Platnost od 13.12.1985
Účinnost od 21.11.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 23. října 1985 čj. 14 260/1985-20, kterým se vydává Předpis L 4444 Postupy pro letové provozní služby.

Výnos nabývá účinnosti dnem 21. listopadu 1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 13. října 1987 čj. 15 085/1987-20, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - postupy pro letové provozní služby ze dne 23. října 1985 čj. 14 260/1985-20. Uvedené výnosy nabývají účinnosti dnem 1. února 1988 a lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze. Distribucí předpisů je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha - Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 18. dubna 1988 čj. 7 539/88-20, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. října 1985 čj. 14 260 1985-20 o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby (reg. v částce 33/1985 Sb.), ve znění výnosu ze dne 13. října 1987 čj. 15 085/1987-20 (reg. v částce 24/1987 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, výnos ze dne 28. února 1992 č. j. 16 527/92-220, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. října 1985 č. j. 14 260/1985-20 o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby (reg. v částce 33/1985 Sb.), ve znění výnosu ze dne 13. října 1987 č. j. 15 085/1987-20 (reg. v částce 24/1987 Sb.) a výnosu ze dne 18. dubna 1988 č. j. 7 539/88-20 (reg. v částce 16/1988 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 2. dubna 1992. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a u Státní letecké inspekce. Distribucí výnosu je pověřeno Řízení letového provozu ČSFR, Letecká informační služba - letiště Praha Ruzyně, PSČ 160 08.

Přesunout nahoru