Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c32/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 32/1985
Platnost od 11.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální cenový úřad, Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad

vydaly podle § 47 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 6 zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle § 2 odst. 2 písm. g) zákona SNR č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen,

1. výnos č. V-1/ 86 ze dne 29. listopadu 1985 o cenách sjednávaných dohodou; výnosem se zrušuje výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-1/82 ze dne 17. května 1982 o cenách sjednávaných dohodou dodavatele s odběratelem, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 23/1982 a registrovaný v částce 17/1982 Sb.;

Federální cenový úřad, Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad vydaly podle § 47 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 6 zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, výnos č. V-6/88 ze dne 21. března 1988 o cenách sjednávaných dohodou; výnosem se zrušuje výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-1/86 o cenách sjednávaných dohodou zveřejněný v Cenovém věstníku, částka 52/1985, registrovaný v částce 32/1985 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1988. Je uveřejněn v Cenovém věstníku, částka 14/1988 z 6. dubna 1988 a lze do něj nahlédnout na krajských i okresních národních výborech a na cenových úřadech.

Výnosy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1986 a jsou uveřejněny v Cenovém věstníku částka 52/1985 z 11. prosince 1985.

Přesunout nahoru