Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c30/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 30/1985
Platnost od 09.12.1985
Účinnost od 15.11.1985
Zrušeno k 01.01.1991 (599/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí a federální ministerstvo zahraničního obchodu

v dohodě se Státní bankou československou vydaly podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, výnos federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 10/1985 Věstníku FMZO o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti. V části pravidel pro vznik nároků za vývoz zboží kusového a hromadného charakteru se mění základ pro vznik nároků. Nároky vznikají podílem z každé koruny realizovaného vývozu za podmínky, že organizace splní plán. Tato podmínka se zmírňuje u organizací, které docílí přírůstek v porovnání s předchozím rokem. Ostatní pravidla pro vznik nároků se v principu nemění. Použití nároků se ve srovnání s předchozí úpravou rozšiřuje. Většina nároků se bude používat ke zvýšení technicko-ekonomické úrovně výroby. Do 10 % přiznaných nároků bude možno použít ve prospěch pracovních kolektivů, jmenovitě na dovozy pro účely zlepšení životního a pracovního prostředí a ke zvýšení úrovně péče o zdraví.

Výnos bude zveřejněn v částce 7/1985 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu jako výnos č. 10/1985. Nahlédnout do něj lze na federálním ministerstvu financí, odbor VI pod čj. VI. 2-18.510/85 ze dne 11. 10. 1985 a na federálním ministerstvu zahraničního obchodu, odbor 2. Dále bude výnos publikován ve Finančním zpravodaji č. 10-11-1985 a pro potřeby bankovní soustavy též ve Zpravodaji SBČS. Výnos nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1985, kdy byl zveřejněn v příloze Hospodářských novin č. 46.

Federální ministerstvo financí a federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se Státní bankou československou vydaly podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, výnos federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 13/1987 Věstníku FMZO, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 10/1985 Věstníku FMZO o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti. Změna spočívá v možnosti získání vyššího podílu v případech vývozu zboží kusového a hromadného charakteru, jestliže splatnost za hmotnou realizaci byla sjednána v průměru za organizaci výroby kratší než 180 dnů. U OZO byla převedena tato devizová zainteresovanost z hmotné realizace na inkaso. Další změna spočívá ve zvýšení sazeb za vývoz aktivních licencí na 100 % a za vývoz agenciím OSN, kterým se čerpá členský příspěvek ČSSR, paušálně na 50 %. Doplnění výnosu představuje propojení zdrojů na devizovou zainteresovanost podle možností platební bilance a výše přiznaných nároků za výsledky podle jednotlivých titulů zainteresovanosti. Dále byl výnos doplněn o úpravu sazeb v případech, kdy vývozní dodavatel nezahrnuje objem vývozu do plánu a vývozní odběratel ano. Konečně je doplněním výnosu stanoveno, že organizace, pokud získaly oprávnění k zahraničně obchodní činnosti a samy sjednávají smlouvy se zahraničními subjekty, se považují za subjekty devizové zainteresovanosti podle části šesté až deváté výnosu. Výnos bude zveřejněn v částce 6/1987 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu jako výnos č. 13/1987. Nahlédnout do něj lze na federálním ministerstvu financí, odbor VI pod čj. VI/2-21.300/87 ze dne 29. prosince 1987, a na federálním ministerstvu zahraničního obchodu, odbor 2. Dále bude výnos publikován ve Finančním zpravodaji č. 8/1987, a to pro lepší orientací uživatelů výnosu jako úplné znění výnosu č. 10/1985, ve zněni výnosu č. 13/1987 Věstníku FMZO a pro potřeby bankovní soustavy též ve Zpravodaji SBČS. Výnos nabývá účinnosti dnem 29. prosince 1987.

Přesunout nahoru