Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c3/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 3/1985
Platnost od 08.03.1985
Účinnost od 01.03.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva úpravu z 27. decembra 1984 č. SD-3668/1984-4, ktorou sa mení úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. septembra 1978 č. SD-4275/78-4, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie, (registrovaná v čiastke 34/1978 Zb.).

Úpravou sa mení zoznam zamestnaní v časti týkajúcej sa verejnej cestnej a mestskej dopravy v povolaniach závozník a vodič cestných motorových vozidiel.

Úprava nadobúda účinnosť 1. marcom 1985. Bude uverejnená v Dopravnom spravodajcovi; možno do nej nazrieť na odboroch dopravy krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru