Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c3/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 3/1985
Platnost od 08.03.1985
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 172 ods. 7 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. a § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 140/1982 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky, Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov úpravu z 20. decembra 1984 č. 31/43-7156/1984 o poskytovaní sociálnej starostlivosti národnými výbormi.

Predmetom úpravy je celý úsek sociálnej starostlivosti dotýkajúci sa starostlivosti o rodinu a deti, občanov ťažko postihnutých na zdraví, starých občanov, občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, a občanov spoločensky neprispôsobených.

Touto úpravou sa zrušuje úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1981 č. 21-1740/1981 na vykonávanie sociálnej starostlivosti národnými výbormi, registrovaná v čiastke 15/1981 Zb. a tieto ďalšie úpravy, ktorými bola menená a doplnená: úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 29. januára 1982 č. 21-711/1982, registrovaná v čiastke 2/1982 Zb., úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 28. marca 1983 č. 31-251/1983, registrovaná v čiastke č. 14/1983 Zb., úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 20. septembra 1984 č. 43/31-1635/1984, registrovaná v čiastke 23/1984 Zb.

Úprava nadobudne účinnosť 1. januárom 1985 a bude uverejněná v čiastke 9/1984 Spravodajcu Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR. Možno do nej nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí SSR, na odboroch sociálnych vecí a pracovných síl KNV a na odboroch sociálnych vecí ONV.

Přesunout nahoru