Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c3/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 3/1985
Platnost od 08.03.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Mínisterstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Slovenským zvazom spotrebných družstiev a Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov obchodu úpravu č. 1486/84/2 zo 4. júla -1984, ktorou sa zaraďujú niektoré zamestnania do II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní v Zbierke zákonov a bude uverejnená vo Vestníku Ministerstva obchodu SSR č. 3/1984.

Do úpravy možno nazrieť na Ministerstve obchodu SSR a na odboroch obchodu a cestovného ruchu krajských a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru