Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c3/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 3/1985
Platnost od 08.03.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

vydalo výnos č. 14 365/84-PN ze dne 21. 12. 1984, kterým se vyhlašuje změna § 12 odst. 3 písm. a), b) Řádu rozhlasu po drátě. Jeho obsahem je změna hranice rozhodných příjmů pro přiznání částečného osvobození od placení poplatků za rozhlas po drátě.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1985 a bude uveřejněn v částce 6/1985 Věstníku federálního ministerstva spojů, do kterého je možno nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Přesunout nahoru