Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c3/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 3/1985
Platnost od 08.03.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 2. listopadu 1984 čj. 15 662/1984-020, kterým se vydává Předpis L 17 Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů výnos ze dne 10. srpna 1990 č. j. 7.268/89-220, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 15.662/84-020 ze dne 2. listopadu 1984 o předpisu L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1990. Do výnosu lze nahlédnout u federálního ministerstva dopravy a Státní letecké inspekce. Distribuci výnosu zajišťuje Řízení letového provozu ČSFR, Letecká informační služba - letiště Praha Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů, výnos ze dne 17. dubna 1991 č. j. 17 701//91-220, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 15 662/1984-020 ze dne 2. listopadu 1984, kterým se vydává Předpis L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování (reg. v částce 3/1985 Sb.), ve znění výnosu č. j. 7 268/89-220 ze dne 10. srpna 1990 č. 361/1990 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1991. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a u Státní letecké inspekce. Distribucí výnosu je pověřeno Řízení letového provozu ČSFR, Letecká informační služba - letiště Praha Ruzyně, PSČ 160 08.

Přesunout nahoru