Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c28/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 28/1985
Platnost od 03.12.1985
Účinnost od 01.07.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 4. června 1985 čj. EP-600-27.5.1985, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, vydaný výnosem ze dne 28. října 1971 čj. KP/3-600-26.10.1971 (reg. v částce 16/1972 Sb.) v platném znění.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1985;

2. výnos ze dne 13. září 1985 čj. EP-600-15.3.1985, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 2. září 1982 čj. EP-600-22.7.1982 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. v částce 32/1982 Sb ).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1985, v jednotlivých organizacích však až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených usnesením vlády ČSSR ze dne 2. února 1984 č. 32 a ze dne 16. května 1985 č. 110 určí ministerstvo zdravotnictví ČSR.

Do předpisu uvedeného v odstavci 1 lze nahlédnout v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, v odstavci 2 ve všech hospodářských organizacích spadajících do působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR; do obou výnosů pak na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru