Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c28/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 28/1985
Platnost od 03.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1990 (78/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

vydalo na základě § 7 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, v souvislosti s nabytím účinnosti nové Světové poštovní úmluvy a ostatních aktů Světové poštovní unie výnos čj. 10476 85-PN/1 ze dne 30. října 1985, kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu (reg. v částce 8/1968 Sb., vydání úplného znění registrováno v částce 24/1983 Sb.).

Tento výnos, kterým se mění a doplňují předpisy o mezinárodním poštovním styku, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986 a je uveden jako opatření č. 204 v částce 28 ze dne 5. prosince 1985 Věstníku federálního ministerstva spojů, do nějž lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Přesunout nahoru