Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c28/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 28/1985
Platnost od 03.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1988 (o8/c1/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos čj. 513-19480-5116 ze dne 27. srpna 1985 pro uplatňování mzdových forem.

Výnosem se upravuje uplatňování mzdových forem ve státních hospodářských organizacích včetně podniků zahraničního obchodu, v družstevních organizacích v působnosti Ústřední rady družstev, Českého svazu výrobních družstev, Slovenského svazu výrobních družstev, Českého svazu spotřebních družstev, Slovenského svazu spotřebních družstev, Českého svazu bytových družstev, Slovenského svazu bytových družstev a v jiných organizacích, které hospodaří podle obdobných zásad jako státní hospodářské organizace.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986. Organizace uplatní příslušné mzdové formy podle tohoto výnosu postupně po vytvoření potřebných předpokladů, nejpozději však dnem 1. ledna 1987; organizace, které přistoupí k realizaci druhé etapy programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy v období od 1. ledna 1987 do 1. července 1987, uplatní výnos nejpozději dnem této realizace.

Zrušují se 1. Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. ledna 1981 čj. 313-1674/80-7210 pro uplatňování mzdových forem (reg. v částce 13/1981 Sb.). 2. Směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 4. listopadu 1981 pro uplatňování mzdových forem ve výrobních družstvech (reg. v částce 6/1983 Sb.). 3. Směrnice Slovenského svazu výrobních družstev ze dne 21. prosince 1981 č. 369 pro uplatňování mzdových forem ve výrobních družstvech. V jednotlivých organizacích platí tyto předpisy do dne, kdy organizace uplatní příslušné mzdové formy podle tohoto výnosu.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům a prostřednictvím ministerstev práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji FMPSV a v Ústředním věstníku, ČSR a SSR.

Přesunout nahoru