Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c26/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1985
Platnost od 13.11.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, výnos ze dne 7. 10. 1985 (č. Vk 340/86), kterým se mění a doplňují směrnice „13/2 Energ“.

Z důvodu sjednocení záhlaví statistických výkazů pro potřeby automatizovaného zpracování a v souladu s Jednotnými pokyny SPK pro vypracování 8. pětiletého plánu se mění a doplňuje text směrnic FSÚ k státním statistickým výkazům za úsek palivoenergetické hospodářství „13 2 Energ“ (č. Vk. 324/81 ze dne 14. 7. 1980), ve znění výnosu FSÚ ze dne 17. 6. 1983 (č. Vk. 2366/84), kterým se mění a doplňují směrnice „13/2 Energ“, publikovaného v částce 10/1983 Zpravodaje ústředních statistických orgánů způsobem uvedeným v dalších článcích tohoto výnosu.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1986 a byl publikován pod poř. č. 10 v částce 13/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů.

Přesunout nahoru