Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c26/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1985
Platnost od 13.11.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

vydalo v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, výnos ze dne 20. srpna 1985 čj. V/1-13 669/85 o zdaňování odměn za odběr a sběr biologického materiálu z lidského organizmu na výrobu sér, očkovacích látek a léčiv a za odběr orgánů pro transplantaci.

Výnosem se upravuje zdaňování odměn vyplácených ústavy národního zdraví pracovníkům těchto ústavu. Tímto výnosem se zrušuje výnos federálního ministerstva financí čj. VI/1-2.274/1979 o zdaňování odměn za odběr a sběr biologického materiálu z lidského organismu na výrobu sér, očkovacích látek a léčiv (reg. v částce 8/1979 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1985; bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něj nahlédnout u všech okresních a krajských finančních správ.

Přesunout nahoru