Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c26/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1985
Platnost od 13.11.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky, ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky

vydávají podle § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), podle § 39 odst. 2 zákona č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), a ve smyslu usnesení vlády ČSSR č. 117 ze dne 23. května 1985, Směrnice pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v období po roce 1985 čj. FMF - II 12 600/1985, čj. MF ČSR - 11/13 330/1985, čj. MF SSR - 1/1170/1985 ze dne 30. srpna 1985.

Směrnice obsahují:

— rozsah působnosti na organizace,

— členění neinvestičních dotací poskytovaných ze státního rozpočtu,

— podmínky pro poskytování neinvestičních dotací,

— čerpání a vyúčtování dotací,

— odpovědnost příjemce dotací.

Směrnice jsou vydány s účinností od 1. ledna 1986.

Zrušují se směrnice pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací čj. FMF - III/3-25 500/1980, čj. MF ČSR - 113/28 000/1980, čj. MF SSR - 1/1600/1980 ze dne 6. ledna 1981 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/1981.

Směrnice jsou rozeslány ústředním orgánům a budou uveřejněny ve Finančním zpravodaji.

Přesunout nahoru