Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c26/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1985
Platnost od 13.11.1985
Účinnost od 13.11.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 12 odst. 1 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), v dohodě s ministerstvem financí ČSR a ministerstvem financí SSR Rozpočtovou skladbu (klasifikace příjmů a výdajů státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů) platnou od roku 1986.

Rozpočtová skladba byla rozeslána všem ústředním orgánům federace, republik a KNV.

Ministerstvo financí České republiky vydalo podle § 28 odst. 1 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, výnos ze dne 9. prosince 1992 č. j. 111/67 374/1992, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva financí č. j. II/11 770/1985 ze dne 4. července 1985 Rozpočtová skladba (reg. v částce 26/1985 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993 a bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí vydalo podle § 10 odst. 4 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), opatření č. j. 111/75 139/1995 ze dne 8. prosince 1995 o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996, kterým se stanoví změny a doplnění rozpočtové skladby, která je přílohou výnosu Federálního ministerstva financí č. j. II/11 770/1985 (registrován v částce 26/1985 Sb.), ve znění změn a doplňků daných výnosem Ministerstva financí České republiky č. j. 111/67 374/1992 (oznámen v částce 9/1993 Sb.). Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Přesunout nahoru