Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 01.05.1985
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 26. dubna 1985 čj. EP-600-22.4.1985 o stanovení odměny za sběr krve a zpracování leukocytárního koncentrátu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1985;

2. výnos ze dne 4. června 1985 čj. EP-600-27.5.1985, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1985 a mění se jím výnos ze dne 28. října 1971 čj. KP/3-600-26.10.1971, kterým se vydává platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. v částce 16/1972 Sb.), ve znění výnosů ze dne 5. října 1976 čj. E/PM-600-13.9.1976 (reg. v částce 11/1977 Sb.), ze dne 9. března 1978 čj. E/PM-600-3.3.1978, ze dne 29. září 1978 čj. E/PM-600-28.9.1978 (reg. v částce 5/1979 Sb.) a ze dne 24. února 1981 čj. EP-600-17.2.1981;

3. směrnice ze dne 12. července 1985 čj. EP-602.2. 11.7.1985, jimiž se vydává resortní seznam prací pro přiznávání příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí.

Směrnice byly vydány k provedení směrnic federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. prosince 1984 čj. 51-14824-3115, 281284 pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích (reg. v částce 7/1985 Sb.).

Do předpisů uvedených v odst. 1 a 3 lze nahlédnout ve všech ústavech národního zdraví a v odborech zdravotnictví všech KNV (NV hl. m. Prahy) v České socialistické republice, do výnosu uvedeného v odst. 2 v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Do všech předpisů lze též nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru