Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 01.07.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 23. května 1985 čj. 42 275/1262/OELH/85 o odměňování dělníků ve strojírenské výrobě, servisní a opravárenské službě Státních lesů, podniku technického rozvoje Olomouc.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 4. 10. 1982 čj. 38 546/2183/OELH/82 o odměňování dělníků ve strojírenské výrobě, servisní a opravárenské službě Státních lesů, podniku technického rozvoje Olomouc (reg. v částce 35/1982 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených usnesením vlády ČSSR č. 32/1984 určilo ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky na den, kdy organizace uplatní mzdové předpisy pro 2. etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy, tj. dnem 1. července 1985.

Výnos byl zaslán organizaci, jíž je určen, a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v částce 14/1985 pod poř. č. 13.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru