Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 1. července 1985 čj. 10 133/85-V/3 o doplnění výnosu ze dne 27. prosince 1978 čj. 25 055/78-Va/3, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos platí pro organizace v působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky a nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.

Tímto výnosem dochází k přečíslování funkcí u některých pořadových čísel; důvodem je vydání nových platových předpisů v letech 1982-1983. Další úprava a doplnění je určena pro Národní muzeum v Praze a Ústředí uměleckých řemesel.

Do předpisu lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, v odborech kultury krajských národních výborů (Národního výboru hlavního města Prahy) a ve shora jmenovaných kulturních organizacích.

Přesunout nahoru