Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

v dohodě s ostatními ústředními orgány a v souladu s § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, vydává Tarif výkonů rozhlasu po drátě VC, MC - 21/84/86, který byl schválen výměrem FCÚ č. 6203/411/85 ze dne 15. 5. 1985.

Podle sazeb uvedených v Tarifu výkonů rozhlasu po drátě platí výkony všichni uživatelé rozhlasu po drátě v celé ČSSR. Podmínky výkonů rozhlasu po drátě jsou uvedeny v Řádu rozhlasu po drátě uveřejněném ve vyhlášce č. 50/1985 Sb.

Tarif výkonů rozhlasu po drátě obsahuje:

I. Všeobecné podmínky

II. Provoz sítí rozhlasu účastnického.

1. Sazby za zřízení a údržbu účastnické stanice rozhlasu po drátě.

2. Sazby za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě.

III. Činnosti spojové rozhlasové po vedení, ostatní

Sazba za zaslání písemné upomínky v případě nezaplacení pohledávky.

Změny a doplňky Tarifu výkonů rozhlasu po drátě se vyhlašují po jejich schválení ve Věstníku federálního ministerstva spojů.

Tarif výkonů rozhlasu po drátě nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1986. Tímto dnem současně pozbývají účinnosti sazby uvedené ve vyhlášce ministerstva spojů č. 146/1954 Ú. l. (172/1954 Ú. v.), kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění opatření č. 6/1970 registrovaného v částce 7/1970 Sb., ve znění opatření č. 1/1976 registrovaného v částce 36/1976 Sb., ve znění výnosu č. 8344/82-PN registrovaného v částce 27/1982 Sb. a ve znění výnosu č. 14365/84-PN registrovaného v částce 3/1985 Sb.

Tarif výkonů rozhlasu po drátě bude k dispozici k nahlédnutí na každé příslušné správě spojů nebo poště a bude ho možno zakoupit v Nakladatelství dopravy a spojů; bude otištěn v příloze částky 20 Věstníku federálního ministerstva spojů.

Přesunout nahoru