Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 31.10.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo dne 31. července 1985 pod čj. F 72-1717-73-8-315 výnos, kterým se doplňuje srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví vydaný výnosem federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1982 čj. F 43-5324-4303-82 (reg. v částce 27/1982 Sb.).

Výnosem ze dne 31. července 1985 se srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví v části federálního ministerstva paliv a energetiky doplňuje o profese důlních geologů a geofyziků (úseku) vykonávané za účinnosti resortních seznamů zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení platných před 1. lednem 1976 v uranových dolech.

Podle výnosu se postupuje pro posuzování důchodových nároků pracujících, kteří vykonávali zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech [§ 12 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb. a část I seznamu vybraných zaměstnání v hornictví uvedeného v příloze nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví.] Lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, federálním ministerstvu paliv a energetiky, federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, ministerstvu stavebnictví České socialistické republiky, ministerstvu stavebnictví Slovenské socialistické republiky, Českém geologickém úřadu a na Slovenském geologickém úřadu.

Přesunout nahoru