Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 01.04.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Předseda Státní banky československé

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu dne 29. března 1985 směrnice č R-35/1985, kterými se aplikuje na podmínky Státní banky československé výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. února 1985 čj. 514-9348-3123 o odměňování technickohospodářských pracovníků v útvarech výpočetní techniky ve Státní bance československé (dále jen „směrnice“).

Směrnicemi se ruší směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 24. srpna 1978 č. R-23/1978 (reg. v částce 26/1978 Sb.) a směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 15. března 1984 č. R-34 1984 (reg. v částce 20/1984 Sb.) s výjimkou příloh č. 1 až 4, které zůstávají v platnosti a stávají se přílohami č. 1 až 4 směrnic.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1985 a jsou k nahlédnutí v ústředí, hlavních ústavech pro ČSR a SSR a v pobočkách Státní banky československé, ve kterých je zřízeno středisko pro sběr a přenos dat.

Přesunout nahoru