Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

1. výnos ze dne 6. prosince 1984 čj. 9260-FS/5-1984, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. srpna 1980 čj. 3800-FS/5-1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 44/1980 Sb.) ve znění výnosů ze dne 11. května 1981 čj. 220-FS/5-1982 (reg. v částce 22/1981 Sb.) a ze dne 20. září 1983 čj. 4900-FS/5-1983 (reg. v částce 10/1984 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1985;

II. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

4. směrnice ze dne 29. ledna 1985 čj. 8200-FS/5-1984 o některých opatřeních k získání a udržení pracovníků v zemědělské činnosti podniků trustu Vojenských lesů a statků.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. února 1985;

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Čs. lidové armády směrnice čj. 18280-FS 5-1987 ze dne 3. července 1987, kterými se mění a doplňují směrnice federálního ministerstva národní obrany čj. 8200 FS/5-1984 ze dne 29. ledna 1985 o některých opatřeních k získání a udržení pracovníků v zemědělské činnosti podniků trustu Vojenských lesů a statků (reg. v částce 25/1985 Sb.). Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1987. Do směrnic je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

5. směrnice ze dne 1. dubna 1985 čj. 2280-FS/5-1985, kterými se doplňují směrnice ze dne 29. ledna 1985 čj. 8200-FS/5-1984 o některých opatřeních k získání a udržení pracovníků v zemědělské činnosti podniků trustu Vojenských lesů a statků.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1985;

Do výnosů a směrnic je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru