Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c24/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Zrušeno k 02.11.2012 (340/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 25. července 1985 čj. OP-200.1-6.6.85 pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi.

Směrnice upravují podmínky provádění tzv. klinického experimentu na živém lidském organismu. Cílem nové úpravy je transformovat do čs. vnitrostátní normy mezinárodně uznávaná pravidla pro uvedený druh experimentální činnosti a vytvořit tak náležité právní záruky ochrany práv osob, na nichž se experiment provádí.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 3-4/1985 pod č. 4 a lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru