Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c24/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Účinnost od 01.09.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se zřetelem na § 31 odst. 2 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, směrnice ze dne 2. července 1985 čj. LO-721-27.2.1985 o změně směrnic č. 17/1981 Věst. MZ ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

Seznam byl upraven podle současného stavu výroby léčiv a jiných přípravků. Byly z něj vypuštěny přípravky, jejichž výroba a registrace byla zrušena, a doplněn novými do oběhu uvedenými.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1985.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 3-4/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR. Seznam léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis je k nahlédnutí v lékárnách ústavů národního zdraví.

Přesunout nahoru