Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c24/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Účinnost od 01.07.1985
Zrušeno k 31.12.2013 (391/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice o poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům (čj.: LP/2-272-5.5.1985 ze dne 27. května 1985).

Nová úprava stanoví organizaci a obsah zvlášť specializované léčebně preventivní péče o vybrané vrcholové sportovce, směřuje k jejímu zkvalitnění a zpřesňuje postavení i úkoly pracovníků a pracovišť zabezpečujících a poskytujících tuto péčí. Vychází z opatření vládních orgánů v oblasti vrcholového sportu.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1985.

Těmito směrnicemi se zrušují směrnice č. 18/1979 Věst. MZ ČSR o poskytování léčebně preventivní péče vrcholovým sportovcům (reg. částka 4/1980 Sb.).

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, částka 1-2/1985 a lze je zakoupit ve zdravotnickém nakladatelství AVICENUM, n. p., Malostranské náměstí 28, Praha 1. Do směrnic lze nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, odborech zdravotnictví KNV (NV hl. m. Prahy, odboru zdravotnictví, sociálních věcí a pracovních sil Jihočeského KNV), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru