Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c24/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 1 zákona č. 201966 Sb., o péči o zdraví lidu, a § 12 odst. 4 zákona č. 54/1956 Sb., a pokud jde o ustanovení § 9, 10, 14 Česká odborová rada podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1958 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, směrnice ze dne 30. dubna 1985 čj. LP/3-200-26.4.85/Pa o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy.

Směrnice upravují postup při navrhování výběru a provádění lázeňské péče u jednotlivých kategorií pracujících i ostatní populace, přičemž zvláštní pozornost je zaměřená též na mladou generaci.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1985, pokud jde o ustanovení § 3-13 a § 15 upravující navrhování a povolování lázeňské péče dnem 1. ledna 1986 pokud jde o ostatní ustanovení směrnic.

Směrnice jsou uveřejněny v Ústředním věstníku České socialistické republiky a přetištěny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, v částce 5-7/1985. Lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru