Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c24/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Účinnost od 01.05.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo

1. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1985 ze dne 4. dubna 1985 o odměňování dělníků.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1985, se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a v organizacích místního stavebnictví řízených národními výbory. Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR částka 8-9/1985 a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech.

V organizacích řízených ministerstvem stavebnictví ČSR nabývá výnos účinnosti dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených usnesením vlády ČSR č. 32 ze dne 2. února 1984, určí ministerstvo. V jednotlivých organizacích místního stavebnictví nabývá výnos účinnosti dnem, který podle kritérií a podmínek stanovených ministerstvem v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot, určí příslušný krajský národní výbor (Národní výbor hl. města Prahy).

Dnem účinnosti tohoto výnosu pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ČSR č. 8/1981 ze dne 14. prosince 1981 o odměňování dělníků, který byl registrován v částce 11/1982 Sb. a publikován ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR částka 2-3/1982;

Přesunout nahoru