Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c24/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos čj. 514-18544-5111 ze dne 2. srpna 1985 o odměňování obchodně provozních pracovníků.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986. V jednotlivých organizacích, v nichž se uplatňuje druhá etapa programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy, nabývá však výnos účinností až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro tuto etapu určí příslušný nadřízený orgán, a to a) v hospodářských organizacích nejdříve dnem 1. ledna 1986, b) v rozpočtových, příspěvkových a jiných organizacích nejdříve dnem 1. ledna 1987. V ostatních organizacích nabývá výnos účinnosti dnem, který určí příslušný ústřední orgán, nejdříve však dnem 1. ledna 1987.

Dnem účinnosti tohoto výnosu se zrušují tyto předpisy, popřípadě ta jejich ustanovení, která upravují odměňování obchodně provozních pracovníků: 1. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. 1. 1983 čj. F 314-5311-3131,010782 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení (reg. v částce 13/1983 Sb.). 2. Výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 6770-FS/5-1982 ze dne 1. 9. 1982 o odměňování obchodně provozních pracovníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních v působnosti FMNO (reg. v částce 34/1982 Sb.). 3. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. 1. 1984 čj. 7575/1983-03 o odměňování obchodně provozních pracovníků podniku ČSD - Jídelní a lůžkové vozy (reg. v částce 14/1984 Sb.). 4. Výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20. 12. 1982 č. 22/1982 Věst. FMZO o odměňování obchodně provozních pracovníků v PZO Tuzex (reg. v částce 7/1983 Sb.). 5. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 2/1980 ze dne 12. 3. 1980 o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích s obchodní činností v oboru působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. v částce 13/1980 Sb.). 6. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1980 ze dne 6. 6. 1980 o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích s maloobchodní činností v oboru působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství (reg. v částce 26/1980 Sb.). 7. Výnos Svazu požární ochrany ČSSR ze dne 24. 1. 1981 čj. 26/83-304 o odměňování pracovníků Výzbrojny požární ochrany, podniku Svazu požární ochrany ČSSR. 8. Směrnice ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy o odměňování pracovníků v tělovýchovných a účelových zařízeních Československého svazu tělesné výchovy ze dne 25. 4. 1983. 9. Směrnice ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy o odměňování pracovníků ve výrobních organizacích Československého svazu tělesné výchovy ze dne 6. 12. 1982. 10. Výnos ústředního výboru Socialistického svazu mládeže ČSSR ze dne 25. 11. 1982 č. 7 o odměňování pracovníků podniků služeb mládeže Socialistického svazu mládeže. 11. Směrnice ústředního výboru Národní fronty ČSSR ze dne 13. 2. 1984 čj. III/461 pro odměňování obchodně provozních pracovníků vydavatelskonakladatelských hospodářských zařízení společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty. 12. Směrnice ústředního výboru Národní fronty ČSSR ze dne 1. 6. 1984 pro odměňování obchodně provozních pracovníků cestovních kanceláří společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Svazarmu. 13. Výnos, ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 5. 1. 1982 č. 2/1982 Věstníku MO ČSR o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 9/1982 Sb.). 14. Opatření ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 5. 1. 1982 č. 4, kterým se vydávají pokyny pro určování výše mzdového zvýhodnění práce v sobotu a neděli. 15. Opatření ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky ze dne 14. 1. 1982 č. 4, kterým se vydávají pokyny pro určování výše mzdového zvýhodnění práce v sobotu a neděli. 16. Úprava ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky ze dne 14. 1. 1982 č. 2/1982 Věstníku MO SSR o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 25/1982 Sb.). 17. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev ze dne 15. 2. 1982 č. 3/1982 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 17/1982 Sb.). 18. Pokyny Českého svazu spotřebních družstev ze dne 15. 2. 1982 č. 6/1982 Věst. Českého svazu spotřebních družstev pro určování výše mzdového zvýhodnění práce v sobotu a neděli. 19. Pokyny Slovenského svazu spotřebních družstev ze dne 3. 5. 1982 částka 6/1982 Věstníku Slovenského svazu spotřebních družstev pro určování výše mzdového zvýhodnění práce v sobotu a neděli. 20. Směrnice Slovenského svazu spotřebních družstev ze dne 29. 3. 1982 č. 1/1982 Věstníku Slovenského svazu spotřebních družstev o odměňování obchodně provozních pracovníků. 21. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 46 ze dne 6. 7. 1982 č. 9/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování pracovníků obchodních jednotek a sběren výrobních družstev a pracovníků obchodních podniků Českého svazu výrobních družstev Družba a UVA (reg. v částce 6/1983 Sb.). 22. Směrnice Slovenského svazu výrobních družstev č. 9 ze dne 22. 11. 1977 o odměňování pracovníků OP Slovakia a obchodních jednotek a sběren výrobních družstev. 23. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. 7. 1982 čj. 10990/82-V/3 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 32/1982 Sb.). 24. Úprava ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky z 3. 1. 1983 č. MK-1/1983-13/PaM o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 19/1983 Sb.). 25. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 30. 12. 1977 čj. 242-1405-21.12.1977 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeních sociální péče (Zpravodaj MPSV ČSR částka 28/1977 - reg. v částce 3/1978 Sb.). 26. Úprava ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky z 30. 12. 1977 č. VI/1-8000/1977 o odměňování provozních pracovníků stravovacích provozů v zařízeních sociální péče. 27. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky ze dne 26. 10. 1982 č. 3/1982 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 5/1983 Sb.). 28. Úprava ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky z 31. 12. 1982 č. 2/1982-E o odměňování obchodně provozních pracovníků. 29. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 3. 1. 1984 čj. MH/13-39/9/84 o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 5/1984 Sb.). 30. Úprava ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky z 28. 2. 1983 č. MH-435/203/1983 o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 20/1983 Sb.). 31. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 29. 12. 1983 čj. EP-600-22.12.1983 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení, v prodejnách léčivých rostlin a v prodejnách zdravotnických potřeb. 32. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 3. 9. 1982 čj. EP-600-23.8.1982 o odměňování pracovníků stravovacích a ubytovacích provozů lázeňských organizací v působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR. 33. Úprava ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky ze dne 4. 1. 1984 č. Z-100/1984-C/4 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení, ve stravovacích a ubytovacích zařízeních lázeňských organizací, pracovníků v prodejnách léčivých rostlin a v prodejnách zdravotnických potřeb (reg. v částce 11/1984 Sb.). 34. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 30. 11. 1982 čj. 2490/82-224 o odměňování obchodně provozních pracovníků ve státních organizacích, společných zemědělských podnicích a hospodářských zařízeních společenských organizací s obchodní činností v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a v potravinářských národních podnicích řízených krajskými národními výbory (Národním výborem hl. m. Prahy) v České socialistické republice. V jednotlivých organizacích platí tyto předpisy, popřípadě jejich ustanovení o odměňování obchodně provozních pracovníků, do dne, kdy v nich nabude tento výnos účinnosti.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům a prostřednictvím ministerstev práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR, v Ústředním věstníku SSR a ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-18544-5111 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. částka 24/1985 Sb.).

Přesunout nahoru