Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c22/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1985
Platnost od 27.09.1985
Účinnost od 27.09.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ústřední radou odborů opatření čj. 515-19738-5122 ze dne 30. srpna 1985 o účinnosti výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků v dalších odvětvích národního hospodářství.

Opatření stanoví datum účinnosti výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí čj. 51-12430-3156 ze dne 12. září 1984 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 22/1984 Sb.) v působnosti ústředních orgánů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), d), e) a f) tohoto výnosu dnem 1. října 1985. V jednotlivých organizacích však nabývá výnos účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán, a pokud jde o organizace řízené (spravované) národními výbory, krajský národní výbor.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Opatření bylo zasláno federálním ústředním orgánům a prostřednictvím ministerstev práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Opatření bude uveřejněno ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru