Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c20/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1985
Platnost od 30.08.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a v souladu s § 25 vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 18. 6. 1985 čj. MH/13-6699/1939/85 o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1985 a bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 11-12/ 1985. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, krajských národních výborech, Národním výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Výnosem se zrušují:

1. výnos MV ČSR ze dne 19. 8. 1958 čj. MH/IV-3-810/1968 o náhradách cestovních a jiných výdajů kominíků v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 45/1968 Sb.),

2. výnos MV ČSR ze dne 28. 9. 1973 čj. MH/4-1237/73 o paušálních náhradách cestovních a jiných výdajů výkupčích sběrných surovin v národních podnicích Sběrné suroviny (reg. v částce 37/1973 Sb.),

3. výnos MV ČSR ze dne 7. 9. 1982 čj. MH/4-927/9157/1982, kterým se mění výnos MV ze dne 19. 8. 1968 čj. MH/IV-3-810/1968 o náhradách cestovních a jiných výdajů kominíků v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 26/1982 Sb.),

4. výnos MV ČSR ze dne 7. 9. 1982 čj. MH/4-943/9293/1982, kterým se mění výnos MV ČSR ze dne 28. 9. 1973 čj. MH/4-1237/73 o paušálních náhradách cestovních a jiných výdajů výkupčích sběrných surovin v národních podnicích Sběrné suroviny (reg. v částce 26/1982 Sb.).

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a po projednání s Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb výnos ze dne 18. 9. 1990 č.j. MH/1-13980/720/1990, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.j. MH/13-6699/1939/1985 o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství. Výnos, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, se vztahuje na kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství. Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České republiky pro místní hospodářství. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky - správě pro místní hospodářství a v organizacích místního hospodářství.

Přesunout nahoru