Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c19/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1985
Platnost od 16.08.1985
Účinnost od 16.08.1985
Zrušeno k 01.07.1989 (22/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou výnos ze dne 1. února 1985 č. 1/1985 čj. 84/1985, kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), reg. v částce 7/1971 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a jeho úplný text bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR.

Výnos je k nahlédnutí u Českého báňského úřadu a u všech obvodních báňských úřadů ČSR.

Přesunout nahoru